//

Horario de atención ó público
10:00 – 14:00

982 871 087
626 014 105

¿Que é o LEADER?

O LEADER é o conxunto de medidas do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2007-2013 que se executa baixo metodoloxía LEADER (Ligazóns Entre as Actividades de Desenvolvemento da Economía Rural). Esta metodoloxía vén sendo impulsada pola Unión Europea desde 1991 para descentralizar as políticas de desenvolvemento rural, de xeito que o territorio rural deixe de ser un simple destinatario destas políticas para converterse en protagonista do seu propio desenvolvemento.

En Galicia, nos períodos 1991-1994, 1994-1999 e 2000-2006, ademais de aplicarse os programas das propias Iniciativas Comunitarias LEADER (LEADER, LEADER II e LEADER +), leváronse a cabo outros programas coa mesma metodoloxía que, por ter distintas fontes de financiamento, levaron distintos nomes, como PRODER, PRODER II ou AGADER, de xeito que no período 2000-2006 estivo cuberto todo o territorio rural galego con estes programas.

Quen pode participar?

Todas as entidades públicas ou privadas que desenvolvan a súa actividade nas áreas territoriais definidas do ámbito económico, social, cultural, veciñal, medioambiental, profesional, comunidades de montes etc. non só poden senón que deben implicarse no programa LEADER do seu territorio.

Como se pode participar?

O programa LEADER de cada territorio deséñao e execútao un Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR). Trátase dunha asociación constituída por todas as entidades do ámbito económico, social, cultural, veciñal, medioambiental ou profesional que desexen implicarse. Estas entidades funcionan como calquera asociación sen fin de lucro e deben cumprir o principio de “portas abertas” polo que están obrigadas a admitir calquera organización do seu territorio que desexe participar no programa.

Como funcionan os GDR?

O Grupo de Desenvolvemento Rural elabora unha estratexia de desenvolvemento comarcal. Nela inclúense cales son as principais posibilidades, oportunidades e necesidades do seu territorio do punto de vista produtivo, económico, dotacional, social etc. Esta estratexia preséntase á convocatoria do programa para o período 2007-2013 da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), ente público xestor do programa LEADER en Galicia.

O grupo conta cunha estrutura técnica que se dedica ao labor de dinamización, mobilización e promoción para aplicar a estratexia deseñada para ese territorio co obxectivo de que xurdan proxectos que se poidan financiar ao abeiro do programa. É o propio GDR quen se encarga de analizar e valorar os proxectos e, en función diso, o seu órgano directivo atribúe unha porcentaxe da axuda, partindo duns criterios predefinidos. A decisión trasládase a AGADER que, logo de revisar que a atribución do GDR se axusta á normativa, resolve a concesión da axuda.

As subvencións

Calquera persoa física ou xurídica que promova un proxecto no ámbito de actuación dun Grupo de Desenvolvemento Rural pode solicitar unha subvención. Os promotores non precisan formar parte do GDR para obter financiamento do programa LEADER. O que se debe ter en conta é que en función do proxecto pode haber restricións adicionais que recolle a normativa de aplicación (ex: para os proxectos de natureza económica exclúense as grandes empresas).

A valoración do GDR determinará a porcentaxe de subvención para cada proxecto. Así e todo, para os proxectos de natureza produtiva – os que se destinan a producir bens ou prestar servizos orientados ao mercado – non han superar nunca o 45% de axuda pública. Pola contra, os proxectos de natureza non produtiva – os que se destinan á prestación de servizos públicos gratuítos, a dotacións ou a mellorar a calidade de vida no rural – poden chegar a acadar o 100% do financiamento, aínda que como norma xeral o promotor sempre deberá facer algunha achega.

4.1.1. Dinamización do Sector agrario e forestal

4.1.1. Dinamización do Sector agrario e forestal

TIPOLOXÍA PROXECTOS: Produtivos
PROMOTORTITULO PROXECTONº DE EXPEDIENTECONCELLOINVESTIMENTO TOTALIMPORTE AXUDAESTADO
Casa Bértolo S.C.Miniqueixera de produción limitada en O Castro - Condes - FriolL11-41100-04-0022Friol109.251,45 €36.489,98 €EXECUTADO
Maderas Moises Dopico S.L.Adquisición de maquinaria para a primeira transformación da madeiraL11-41100-04-0023Castroverde106.200 €30.600 €EXECUTADO
Area de servizo A Campiña S.L.Tenda de produtos autóctonos para área de servizoL11-41100-04-0026Lugo138.497,49 €17.698,6 €ARQUIVADO
Norbio Sotenible S.L.Empresa de explotación e posta en valor de biomasa forestalL11-41100-04-0034Corgo245.794 €70.366,72 €EXECUTADO
SAT Casa do PintorProxecto de mellora de rendementos, de eficiencia enerxética e aplicación das TIC's na explotación SAT Casa do PintorL11-41100-04-0038Guntín132.225,82 €48.632,21 €EXECUTADO
Timbergal S.L.Proxecto de aserradoiro en Ansean, no termino municipal de O Corgo, LugoL11-41100-04-0040Lugo129.320,54 €44.056,66 €ARQUIVADO
SAT Casa do PintorProxecto para reforma e mellora da "S.A.T. Casa do Pintor" na estabulación para o aproveitamento de augas pluviaisL12-41100-04-0043Guntín192.293,37 €60.978,80 €ARQUIVADO
MADERQUINTE S.L.Mellora dos servizos forestais ofertados por MADERQUINTE S.L. L12-41100-04-00050Castroverde141.600 €41.520 €ARQUIVADO
Fernando Castro VarelaAdquisición de nova maruinaria forestal. Fernando Castro VarelaL12-41100-04-0057Corgo212.400 €41.340 €EXECUTADO
SAT As PedreirasInstalación eólica - fotovoltaicaL12-41100-04-0058Friol113.758,14 €34.088,6 €EXECUTADO
Jesus Illan LombaoVolta o SachoL13-41100-04-0069Rábade201.057,77 €54.833,94 €ARQUIVADO
MADERAS GAY, S.L.U.Adquisicin dun autocargador forestalL13-41100-04-0076Guntín84.700 €23.520 €EXECUTADO
Marcos López CostasCreacion de nova plantacin de ArandosL13-41100-04-0077Lugo43.755,79 €11.040,32 €ARQUIVADO
Jara Varela LosadaNave para o procesado de produtos das abellas e almacen de material apicolaL13-41100-04-0078Outeiro de Rei100.000 €36.000 €ARQUIVADO
SAT CarboeiroEquipamento para ración alimenticia en explotación vacún de leiteL13-41100-04-0081Guntín47.975,91 €14.987,51 €EN EXECUCIÓN
José Antonio Darriba VilelaExplotación de mazás autóctonasL13-41100-04-0083GuntínNon declarado0 €ARQUIVADO
SAT As PedreirasInstalación de nova técnica de produción na SAT As PedreirasL13-41100-04-0084Friol351.021 €92.500 €EXECUTADO
Maderas Moises Dopico S.L.Mellora na primeira transformación da madeira: Maderas Moisés Dopico, S.L.L14-41100-04-0086Castroverde90.750 €25.500 €EN TRÁMITE
MADERQUINTE S.L.Mellora de servizos forestais, Maderquinte S.L.L14-41100-04-0087Castroverde350.900 €100.000 €EN TRÁMITE
Demetrio Rodríguez CobreiroProxecto de nova técnica de produción leiteiraL14-41100-04-0088Guntín156.351,6 €62.853,34 €ARQUIVADO
Manuel Varela TorresProxecto de nova técnica de produción leiteiraL14-41100-04-0090CastroverdeNon declarado0 €ARQUIVADO
FORESTAL PENINSULARAdquisición de nova maquinaria para modernización dun aserradeiroL14-41100-04-0095Lugo143.336,6 €44.777,88 €ARQUIVADO
CMVMC de CarballoExplotación silvopastoral con porco celta no MVMC de CarballoL14-41100-04-0096Friol49.684,35 €17.327,93 €EN TRÁMITE
Finca AgruñeirasIntrodución de nova técnica de produción en explotación avícolaL14-41100-04-0097Friol89.310,1 €25.390,64 €EN TRÁMITE

4.1.2. Mellora Medioambiental e do contorno rural

4.1.2. Mellora Medioambiental e do contorno rural

TIPOLOXÍA PROXECTOS: Non Produtivos
PROMOTORPROXECTONº DE EXPEDIENTECONCELLOINVESTIMENTOAXUDAESTADO
Asociación Amigos do Patrimonio de CastroverdeProposta de sinalización dun roteiro na contorna do val do río TórdeaL09-41200-04-0002Castroverde22.475 €9.079,9 €EXECUTADO
Perfecto DoutónRehabilitación para posta en valor dunha antiga palleira como elemento característico da paisaxe agrariaL10-41200-04-0008Friol22.475 €9.169,8 €ARQUIVADO
Asociación Cultural "Santiago de Masoucos"Posta en valor do patrimonio natural e etnográfico na parroquia de Masoucos. CastroverdeL12-41200-04-0042Castroverde33.722,2 €16.770,44 €EN EXECUCIÓN
Asociación Amigos do Patrimonio de CastroverdeProxecto de recuperación e posta en valor de elementos patrimoniais, ambientais, paisaxísticos e etnográficos das parroquias de San Cibrao de Montecubeiro, Santa Mª Madanela de Pena, San Pedro de Serés, Santiago de A Meda e Sto. André de Barredo. Castroverde (Lugo)L12-41200-04-0049Castroverde13.306,37 €7.717,69 €EXECUTADO

4.1.3.P Diversificación da economía e mellora da calidade de vida

4.1.3. Diversificación da economía e mellora da calidade de vida

TIPOLOXÍA PROXECTOS: Produtivos
PROMOTORTITULO DO PROXECTONº DE EXPEDIENTECONCELLOINVESTIMENTO TOTALIMPORTE AXUDAESTADO
Marcelle Natureza S.L.Adecuación parque infantilL09-41300-04-0001Outeiro de Rei11.247,19 €2.423.96 €FINALIZADO
Xosé Ramón Rodríguez IglesiasVida de AldeaL10-41300-04-0005Outeiro de Rei20.981,2 €6.499.09 €FINALIZADO
Marcelle Natureza S.L.Novo parque infantilL10-41300-04-0006Outeiro de Rei4.137,44 €1.034,36 €ARQUIVADO
Josefa Lombao PardoProxecto de rehabilitación dun antigo taller de oleríaL10-41300-04-0007Outeiro de Rei36.500 €Non procedeARQUIVADO
Fundación Manuel María de Estudos GalegosCasa - Museo Manuel MaríaL10-41300-04-0010Outeiro de Rei346.238,78 €90.359,83 €FINALIZADO
Medias Filigrana S.L.Tecnoloxía innovadora para almacenaxe en pemeL10-41300-04-0011Outeiro de Rei83.986,5 €18.505,5 €FINALIZADO
SAT Casa do PintorProxecto de modernización da SAT Casa do Pintor para ampliación de servizos á poboaciónL11-41300-04-0018Guntín40.922,4 €13.109,04 €FINALIZADO
Servicios Agrarios Patal S.L.Modernización servicios agrarios Patal S.L. para ampliación de servizos á poboaciónL11-41300-04-0029Castroverde320.300 €100.000 €FINALIZADO
Transformacións Agrarias e Forestais Patal S.L.Ampliación de peme para novos servicios a agricultoresL11-41300-04-0030Castroverde225.000 €70.876,17 €FINALIZADO
Carlos de SabareiCreación de empresa de servizos agrícolas e forestaisL11-41300-04-0027Corgo59.146 €18.746,28 €FINALIZADO
Meifer Auto S.L.Construción nave para taller mecánico en O CorgoL11-41300-04-0028Corgo426.678,34100.000 €ARQUIVADO
Manuel DafouzAdquisición dun autocargador forestalL11-41300-04-0031Castroverde191.160 €55.404 €ARQUIVADO
Sandra RodriguezLabregos.net proxecto de comercialización agropecuariaL11-41300-04-0032Sen localizción xeografica9.440 €2.496 €ARQUIVADO
Sandra RodriguezKwrin espacio comercialL11-41300-04-0033Sen localizción xeografica10.620 €2.664 €ARQUIVADO
MeniñeirosConstrución de centro educativo de xogos en Donas - Friol (Lugo)L11-41300-04-0036Friol161.376,23 €57.986,04 €FINALIZADO
Geríatricos Lucenses S.L.Modernización de residencia de ancianos San Salvador de GuntínL11-41300-04-0037Guntín122.372.47 €15.818.82 €EN EXECUCIÓN
Xestión Agrogandeira e Natureza S.L.Proxecto de implantación dun servizo de asesoramento on-line para a redución do impacto ambiental da produción primariaL11-41300-04-0039Sen localizción xeografica46.115,5 €11.443,01 €ARQUIVADO
SAT Casa do PintorAdquisición de nova maquinaria para mellora de servizos á poboación da S.A.T. Casa do PintorL12-41300-04-0044Guntín10.000 €3.580 €ARQUIVADO
Josefa Lombao PardoRehabilitación de antigo taller de olería para ampliación de actividadesL12-41300-04-0046Outeiro de Rei33.099 €8.583,3 €FINALIZADO
CONSULTING INMOBILIARIO Y DE INGENIERÍA FRANQUEÁN, S.L.U.Adquisición de maquinaria para a prestación de servizos agrícolas, forestais e gandeiros para peme de nova creaciónL12-41300-04-0045Corgo53.926 €17.091.8 €FINALIZADO
Fundación Manuel María de Estudos GalegosFerramentas informáticas de difusión e posta en valor da obra de Manuel María e de dinamización e promoción turística da Casa Museo e o seu entornoL12-41300-04-0052Outeiro de Rei252.187,5 €35.010,25 €FINALIZADO
SAT A PedreirasAmpliación de actividade da SAT As Pedreiras cara servizos agrícolas e gandeirosL12-41300-04-0053Friol186.794 €57.304,6 €FINALIZADO
Traforagro Besteiro S.L.Ampliación e modernización de peme de servizos agrícolas e forestaisL12-41300-04-0054Corgo362.866.69 €100.000 €FINALIZADO
Jesús Fidel Amil CasalAdquisición de maquinaria para a mellora da actividade: Jesús Fidel Amil CasalL12-41300-04-0055Friol362.318,06 €94.616,76 €FINALIZADO
Transformaciones agrarias Isidro Hermanos Blanco Trigo, S.L.Adquisición de maquinaria agrícola para mellora de pemeL12-41300-04-0056Outeiro de Rei247.800 €66.780,00 €ARQUIVADO
CONSULTING INMOBILIARIO Y DE INGENIERÍA FRANQUEÁN, S.L.U.Adquisición de maquinaria e construción de viveiro para ampliación da prestación de servizos agrícolas, forestais e gandeiros en peme existenteL12-41300-04-0059Corgo43.978,6 €12.009,66 €FINALIZADO
Asociación Centro de Interpretación de AVIFAUNADotación no parque zoolóxico dunha taberna tradicionalL12-41300-04-0061Outeiro de Rei59.011,7 €16.484,26 €ARQUIVADO
Aserradoiro O CorgoAdquisición carro - sierraL12-41300-04-0063Corgo232.900 €81.515 €ARQUIVADO
AGRIS Sociedade Cooperativa GalegaProxecto de reforma de interior en edificacións destinada á distribución e almacenaxe de insumos agrarios na entidade Agris S.C.G.L12-41300-04-0064Friol142.077,37 €33.457,8 €ARQUIVADO
Distribuciones la Muralla, Sociedade CooperativaConstrución e acondicionamento de nave comercial e centro loxísticoL12-41300-04-0065Outeiro de Rei344.899,81 €98.634,92 €EN EXECUCIÓN
SAT Casa do PintorAdquisición de nova maquinaria para mellora de servizos á poboación da S.A.T. Casa do PintorL12-41300-04-0067Guntín10.000 €3.500 €EN EXECUCIÓN
Centro Veterinario Ancares - Courel S.L.Centro Veterinario ANCOL12-41300-04-0068Castroverde493.393,26 €79.534,12 €EN TRÁMITE
Carlos de SabareiMellora de empresa de servizos agrícolas e forestaisL13-41300-04-0071Corgo76.164,9 €22.031,17 €EN EXECUCIÓN
SAT As PedreirasAmpliación da actividade da SAT As Pedreiras mediante adquisición de nova maquinariaL13-41300-04-0072Friol252.744,49 €58.107,9 €FINALIZADO
Transformacións Agrarias e Forestais Patal S.L.Ampliación servizos ós agricultoresL13-41300-04-0073Castroverde499.060,5 €100.000 €EN TRÁMITE
CONSULTING INMOBILIARIO Y DE INGENIERÍA FRANQUEÁN, S.L.U.Adquisición de maquinaria para a prestación de servizos agrícolas e gandeiros en peme existenteL13-41300-04-0074Corgo30.886,468.714.7 €EN EXECUCIÓN
TENIS LA ROCA, S.L.Clube deportivo en Outeiro de ReiL13-41300-04-0075Outeiro de Rei518.000 €100.000 €EN TRÁMITE
REGO DO ESPIÑO, S.L.Compra de maquinaria agrícola con alta tecnoloxíaL13-41300-04-0079Guntín338.800 €98.000 €EN EXECUCIÓN
Josefa Gutiérrez SampedroRestaurante ManánL13-41300-04-0080Corgo160.208,13 €54.285,4 €EN TRÁMITE
SAT As PedreirasAdquisición de nova maquinaria para mellora de servizos agrícolas e gandeiros na SAT As PedreirasL14-41300-04-0085Friol152.930,69 €44.236,15 €EN TRÁMITE
CONSULTING INMOBILIARIO Y DE INGENIERÍA FRANQUEÁN, S.L.U.Adquisición de maquinaria para a ampliación da prestación de servizos no ruralL14-41300-04-0089Corgo116.000 €33.439,56 €EN TRÁMITE
BESTEIRO FORESTAL S.C.Instalación de secadeiro artificial para madeiraL14-41100-04-0091Castroverde42.500 €14.365 €EN TRÁMITE
Jesús Fidel Amil CasalAdquisición de nova maquinaria para mellora de servizos a terceiros: Jesús Fidel Amil CasalL14-41300-04-0093Friol325.882,76 €94.263,91 €EN TRÁMITE
Caserío del Pan S.L.U.Creación de forno artesán de pan e derivadosL14-41300-04-0094Outeiro de ReiEN TRÁMITE
María Cristina Rubio PuenteRehabilitación e acondicionamento de pazo para centro de rehabilitación de colectivos desfavorecidosL15-41300-04-0098O Corgo90.436,61 €26.159,35 €EN TRÁMITE
Maria Luisa González AbuínAmpliación servizos agrariosL15-41300-04-0099Lugo544.359 €125.067,6 €EN TRÁMITE
La Nave SCAmpliación de actividade de La Nave SCL15-41300-04-0100O Corgo201.949 €58.415 €EN TRÁMITE

4.1.3.NP Diversificación da economía e mellora da calidade de vida

4.1.3. Diversificación da economía e mellora da calidade de vida

TIPOLOXÍA PROXECTOS: Non Produtivos
PROMOTORTITULO DO PROXECTONº DE EXPEDIENTECONCELLOINVESTIMENTO TOTALIMPORTE AXUDAESTADO    
Concello do CorgoRemodelación e rehabilitación da antiga escola do Corgo para destinala a uso social, con acceso ás novas tecnoloxías "Casa das Asociacións"L09-41300-04-0003Corgo117.609,16 €50.000 €FINALIZADO
Asociación Veciñal Pontenovo Rebordaos VeralAdecuación e recuperación do entorno de rebordaosL10-41300-04-0004Lugo30.136,8 €10.849,25 €ARQUIVADO
Asociación Carballeira de NadelaFeira de San Pedro de produtos ecolóxicos, tradicionais e artesanaisL10-41300-04-0009Lugo6.113,2 €2.029,58 €ARQUIVADO
Asoc. De Veciños e Cultural de S. Mamede dos AnxosEquipamento e mellora do local social da Asoc. De veciños e cultural de San Mamede dos AnxosL10-41300-04-0012Lugo9.877,6 €3.200.34 €FINALIZADO
Fundación Manuel María de Estudos GalegosL10-41300-04-0013Outeiro de Rei1.500 €637.5 €ARQUIVADO
Monte veciñal en man común de AnafreitaConstrución dun local social para destinalo ao uso das novas tecnoloxías na parroquia de Anafreita. FriolL10-41300-04-0014Friol64.433,01 €29892.16 €FINALIZADO
Concello de CastroverdeRestauración de antigo reloxo mecánico de torre en edificio público "Casa do Concelllo". CastroverdeL10-41300-04-0015Castroverde19.724,88 €7288.18 €ARQUIVADO
Concello de CastroverdeProxecto de acondicionamento e ampliación do centro multiusos de CastroverdeL10-41300-04-0016Castroverde321.956,9 €50.000 €ARQUIVADO
CMVMC de ZolleRehabilitación e acondicionamento, como centro sociocultural, da antiga escola de Sta. Mª de Zolle (Guntín de Pallares - Lugo)L10-41300-04-0017Guntín108.396,29 €50.000 €FINALIZADO
Diócese de LugoRestauración de iglesia de Santiago de CastroverdeL11-41300-04-0020Castroverde116.718,82 €38.378,73 €FINALIZADO
Asociación Amigos do Patrimonio de CastroverdeProxecto de recuperación e posta en valor de elementos patrimoniais, ambientais, paisaxísticos e etnográficos das parroquias de furís e páramo. Castroverde (Lugo)L11-41300-04-0021Castroverde17.729,5 €10.238,11 €FINALIZADO
Asociación Centro de Interpretación de AVIFAUNACentro de cría de aves silvestresL11-41300-04-0024Outeiro de Rei85.262,42 €30.925,69 €FINALIZADO
Concello de Outeiro de ReiProxecto para o deseño, edición e actualización de material de promoción turísticaL11-41200-04-0025Outeiro de Rei3.849,04 €1.037,28 €ARQUIVADO
Fundación Manuel María de Estudos GalegosRoteiros literariosL11-41300-04-0035Outeiro de Rei71.097,36 €9.560,55 €ARQUIVADO
Asociación Centro de Interpretación de AVIFAUNAAdecuación do acceso ó parque zoolóxicoL12-41300-04-0047Outeiro de Rei28.509,39 €10.147,41 €ARQUIVADO
Asociación Centro de Interpretación de AVIFAUNACentro de incubación para aves silvestresL12-41300-04-0048Outeiro de Rei40.727,52 €14.496,24 €FINALIZADO
Monte veciñal en man común da parroquia de Orbazai Equipamento comunitario para uso deportivoL12-41300-04-0051Lugo94.894,72 €21.953,98 €FINALIZADO
Monte veciñal en man común de AnafreitaProxecto de recuperación e posta en valor de elementos patrimoniais, ambientais, paisaxísticos e etnográficos da parroquia de Anafreita. Friol L12-41300-04-0060Friol60.926,21 €26.642,31 €EN EXECUCIÓN
Asociación Centro de Interpretación de AVIFAUNADotación no parque zoolóxico de sala de exposiciónsL12-41300-04-0062Outeiro de Rei49.694,7 €17.249,4 €EN EXECUCIÓN
Concello de CastroverdeRestauración de antigo reloxo mecánico de torre en edificio público "Casa do Concelllo". CastroverdeL12-41300-04-0066Castroverde19.724,88 €7.288,18 €ARQUIVADO
Asociación Galega Custodia do TerritorioNon declaradoL13-41300-04-0082RábadeNon declaradoNon declaradoEN TRÁMITE

4.3.1-B Adquisición de capacidades e promoción do terriotorio

4.3.1-B Adquisición de capacidades e promoción do terriotorio

TIPOLOXÍA PROXECTOS: Proxectos promovidos polo GDR
PROMOTORTÍTULO DO PROXECTONº DE EXPEDIENTEINVESTIMENTO TOTALIMPORTE DA AXUDAESTADO
Asociación Terras de LugoOptimización da estructura interna do GDR-4 e difusión do programa LEADER 2007-2013 no seu territorio de actuaciónL11-43100-04-B01918.078,14 €18.078,14 €FINALIZADO
Asociación Terras de LugoAplicación de novas metodoloxías de difusión do programa LEADER 2007-2013 no territorio de actuación de Terras de Lugo e mellora da organización interna da asociaciónL12-43100-04-B04117.961,33 €17.961,33 €FINALIZADO
Asociación Terras de LugoA Ruta das Feiras, accesibilidade á información, imaxe e publicidade do proxectoL13-43100-04-B007017.795,88 €17.795,88 €FINALIZADO
Asociación Terras de LugoA Ruta das Feiras. Promoción e difusión territorioal do patrimonio pertencente ao ámbito de actuación do GDR-4L14-43100-04-B009210.449,23 €10.449,23 €FINALIZADO
Asociación Terras de LugoDifusión dos recursos turísticos e patrimoniais do concello de CastroverdeL15-43100-04-B1011.718,2 €1.718,2 €EN EXECUCIÓN
Asociación Terras de LugoElaboración de documento marco para planificación interpretativa do territorio de actuación da Asociación Terras de LugoL15-43100-04-B1023.345,65 €3.345,65 €EN EXECUCIÓN
Asociación Terras de LugoMellora da páxina web da Asociación Terras de LugoL15-43100-04-B1035.384,5 €5.384,5 €EN EXECUCIÓN